Το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για το 2015 τέλειωσε με παρουσία 21 από τους 33 δημοτικούς συμβούλους. Από τις ηγεσίες της αντιπολίτευσης ήταν πάροντες ο κ. Μαργαρίτης, ο κ. Αντωνίου και ο κ. Μάκρης. Ο κ. Τέγας αποχώρησε στο πρώτο τέταρτο. Οι κ.κ Μουρκούσης, Κατσούλης, Παπαδόπουλος απουσίαζαν. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει και να λαμβάνονται αποφάσεις προς όφελος των πολιτών απαιτεί την παρουσία των αντιπολιτευώμενων ομάδων ώστε να ακούγονται όσες περισσότερες απόψεις είναι δυνατόν!

Όσον αφορά το αίτημα μας στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να διαβαστούν οι απόψεις μας για το Τεχνικό Πρόγραμμα και Στρατηγικό Σχέδιο δεν έγινε δεκτό, όπως μας εξηγήθηκε λόγω διαδικασίας. Παράλληλα όμως, ούτε τα πρακτικά της Επιτροπής Διαβούλευσης ως όφειλαν δεν διαβιβάστηκαν. Μέρος των πρακτικών ήταν και η πρόταση μας (αρ. Πρωτοκόλλου 33162/ 23-12-2015). Επομένως η πρόσκληση για διαβούλευση, άλλη μια φορά ήταν κενού περιεχομένου. Εμείς θα επιμείνουμε να ενισχυθεί η κουλτούρα συμμετοχής!

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν 17. Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στα εξής θέματα:

Στα πλαίσια της συζήτησης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 το οποίο κατηγοριοποιεί τα έργα που θα γίνουν σε ολόκληρο το Δήμο, έγινε αναφορά και στην ανυπαρξία πόρων για τον δρόμο της Τουρλίδας και το γεγονός ότι ο δρόμος δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι γεγονός ότι ο δρόμος (άσφαλτος) είναι της Περιφέρειας, όμως ο ποδηλατόδρομος και ο πεζόδρομος είναι της αρμοδιότητας του Δήμου Μεσολογγίου, επομένως τα όποια κονδύλια εναπομείνουν από τα ίδια έσοδα μπορούν να διατεθούν στην ανανέωση του ποδηλατόδρομου και την απεράτωση του πεζόδρομου. Βλέπε άρθρο για τον δρόμο της Τουρλίδας στο Σαλτσινίστας μαγκαζίνο (σελίδα 30).

Από τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το τοπικό σχέδιο απορριμάτων. Νέες έννοιες μπαίνουν στον τοπίο της καθαριότητας (κομποστοποίηση, ανακύκλωση στην πηγή) το τοπίο όμως παραμένει θολό όσον αφορά την διαχείριση και το καθεστώς που θα ισχύσει.

Η συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης και η παρακολούθηση του δημοτικού συμβουλίου είναι αναγκαία από τον πολίτη και παροτρύνουμε σε επόμενα συμβούλια την παρουσία και άλλων συμπολιτών.