Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ!
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ