Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 συμμετείχαμε στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με θέματα: το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 και το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου 2015-2019 α’ φάση.

Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις μας τις οποίες αναπτύξαμε προφορικώς και καταθέσαμε και γραπτώς, οι οποίες θα διατυπωθούν και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα σήμερα και ώρα 18.00.

Συμμετοχή στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
Από: Άτυπη ομάδα πολιτών «Σαλτσινίστας»
Προς: Επιτροπή Διαβούλευσης
Θέμα: Α’ φάση επιχειρησιακού σχεδίου

Ο θεσμός της δημόσιας διαβούλευσης είναι αναγκαίος, χρειάζεται να χρησιμοποιείται ως εργαλείο της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Οι πολίτες επιβάλλεται να έχουν συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, πόσο μάλλον όταν αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό του Καλλικρατικού Δήμου στον οποίο κατοικούν.

Ως εκ τούτου θεωρούμε πως είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει συμμετοχική κουλτούρα για τα κοινά στους δημότες, κάνοντας ενημερώσεις ακόμα και ημερίδες πάνω σε αυτή τη θεματική. Για να αντιληφθούν οι δημότες αλλά και η δημοτική αρχή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη σχέση. Επομένως όσον αφορά την σύγκλιση της επιτροπής διαβούλευσης τις 22 Δεκεμβρίου 2015, θέλουμε να παρατηρήσουμε πως δεν έγινε δημόσια γνωστοποίηση των φορέων, οργανώσεων, δημοτών που συμμετέχουν. Δεν τηρήθηκε η διαδικασία πρόσκλησης: «Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση των υπό συζήτηση θεμάτων».

Συνυπολογίζοντας ότι η ώρα σύγκλισης της επιτροπής (Τρίτη 10.00 22/12/2015) δεν ευνοεί, αφού οι πρωινές ώρες είναι απαγορευτικές για όλους, αιρετούς και μη εξαιτίας των εργασιακών ωραρίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την ίδια ημέρα η γνωμοδότηση οφείλει να είναι έτοιμη για να διαβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων από τις ομάδες και τους δημότες που καλούνται να συμμετέχουν. Παράλληλα, ενώ το παρόν σχέδιο αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2011-2014 μας φάνηκε αδύνατο να το εντοπίσουμε, αφού το site του Δήμου δεν λειτουργεί, παρόλο που προβάλλεται την εξωστρέφεια ως προϋπόθεση ανάπτυξης και ούτε ήταν συνημμένο στην πρόσκληση που στάλθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

symmetoxi stin epitropi diavouleusis

Δυστυχώς από τα παραπάνω γεγονότα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η δημοτική αρχή απαξιώνει η ίδια μια τόσο σημαντική διαδικασία που δεν αφορά κανέναν μεμονωμένα αλλά όλους μας! Εύλογα και με καλή πρόθεση αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει η ευαισθητοποίηση του πολίτη για την πόλη, εφόσον δεν παραδειγματίζεται από τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν.

Συγκεκριμένα για το δικό μας στρατηγικό σχέδιο και λαμβάνοντας υπόψιν μας σχέδια άλλων πόλεων, όπως του Αγρινίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας και δεδομένου ότι το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό όπλο για πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και θα αξιολογηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι λείπουν αρκετά στοιχεία περιγραφής της πόλης, ποσοτικά, δημογραφικά στοιχεία, κτλ. Για να μην αναφέρουμε την απουσία των αυτονόητων περιεχομένων και βιβλιογραφίας.

Παράλληλα ενώ γίνεται μια ικανοποιητική καταγραφή των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζει ο δήμος αλλά και των ευκαιριών με τις οποίες εν δυνάμει θα μειωθεί η ανεργία και θα αξιοποιηθεί η περιοχή, δεν αναλύεται με ποιους τρόπους θα συμβούν αυτά. Δεν περιγράφεται ένα σχέδιο δράσης με εφικτούς στόχους που να τοποθετεί σε ρεαλιστική βάση το πως θα είναι ο ευρύτερος δήμος σε πέντε έτη. Διαβάζουμε για το όραμα, το οποίο περιγράφει το πώς θα θέλατε να είναι ο δήμος αλλά δεν μας περιγράφεται στόχους ειδικούς, μετρήσιμους, εφικτούς και με δυνατότητα έγκαιρης πραγματοποίησης. Το στρατηγικό σχέδιο συντάσσεται για να μας δείξει που ακριβώς βρισκόμαστε, να προσδιορίσουμε που θέλουμε να πάμε και πως θα φτάσουμε εκεί.

Σας ζητάμε να δείτε με ποιόν τρόπο καταγράφουν άλλες πόλεις τον στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον των δημοτών τους και θα καταλάβετε γιατί το Μεσολόγγι παραμένει σε λιμνάζοντα ύδατα.

Για αυτό το λόγο καταθέτουμε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Δομοκού, πληθυσμού 11.495. Εκτός ότι δουλεύει το site τους, έχουν αναρτημένο το προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο, ερωτηματολόγιο στο οποίο οι πολίτες αποτυπώνουν τις σκέψεις τους και η διαδικασία διαβούλευσης έγινε τον Μάιο του 2015.

Η κριτική που ασκούμε είναι καλοπροαίρετη και εποικοδομητική. Επιθυμούμε τέτοιου είδους διαδικασίες να μην απαξιώνονται. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις χρειάζεται να είναι πιο συχνές και σε διάφορες θεματικές. Επιμένοντας θα δημιουργεί η συμμετοχική κουλτούρα στους πολίτες. Σκοπός μας είναι να υπάρξει αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών και ο Δήμος Μεσολογγίου να καταθέσει ένα ανταγωνιστικό στρατηγικό σχέδιο για να αποκτήσει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά ταμεία.

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και αφού ακούσαμε την ανάλυση από τον αντιδήμαρχο, πρόεδρο της επιτροπής διαβούλευσης, και αφού θέσαμε ερωτήσεις και κατανοήσαμε την κατανομή των εσόδων, προτείνουμε όσα υπόλοιπα προκύψουν από τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ του Δήμου να διατεθούν στην καθημερινότητα (δηλαδή αποπεράτωση δρόμου Τουρλίδας, επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού).

Με εκτίμηση,
Σαλτσινίστας