Την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 4η τακτική συνεδρίαση, για το 2016, του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με μοναδικό θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης της Δημ. Κοινότητας Αιτωλικού από τις πηγές του Κεφαλοβρύσου».

Ένα δημοτικό συμβούλιο από τα λίγα που όμως δεν κατάφερε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση στο διαχρονικό πρόβλημα του νερού του Αιτωλικού. Καμία απόφαση δεν λήφθηκε!